Trang chủ       Danh ngôn      

Danh nhân       Sơ đồ trang


Danh ngôn vần t

~♥~♥~♥~

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tài chính  Tài chính (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tài năng  Tài năng (25)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tài sản  Tài sản (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tai tiếng  Tai tiếng (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tạm biệt  Tạm biệt (11)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tâm hồn  Tâm hồn (29)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tầm nhìn  Tầm nhìn (10)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tận hưởng  Tận hưởng (9)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tàn nhẫn  Tàn nhẫn (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Táo bạo  Táo bạo (10)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tập thể  Tập thể (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tha thứ  Tha thứ (25)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thắc mắc  Thắc mắc (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thái độ  Thái độ (50)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tham lam  Tham lam (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thầm lặng  Thầm lặng (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tham nhũng  Tham nhũng (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tham vọng  Tham vọng (17)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Than khóc  Than khóc (13)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thận trọng  Thận trọng (14)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Than vãn  Than vãn (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thẳng thắn  Thẳng thắn (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thăng trầm  Thăng trầm (6)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thành công  Thành công (51)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thanh thản  Thanh thản (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thành tựu  Thành tựu (11)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thấp kém  Thấp kém (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thất bại  Thất bại (36)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thất vọng  Thất vọng (9)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thay đổi  Thay đổi (52)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thầy thuốc  Thầy thuốc (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thế giới  Thế giới (80)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thế hệ  Thế hệ (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thi ca  Thi ca (9)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thích nghi  Thích nghi (9)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thiện ác  Thiện ác (17)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thiển cận  Thiển cận (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thiện chí  Thiện chí (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thiên nhiên  Thiên nhiên (25)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thiên tài  Thiên tài (16)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thiện ý  Thiện ý (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thiết kế  Thiết kế (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thở dài  Thở dài (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thờ ơ  Thờ ơ (11)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thỏa mãn  Thỏa mãn (9)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thời điểm  Thời điểm (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thời gian  Thời gian (57)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thói quen  Thói quen (12)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thời thế  Thời thế (9)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thông thái  Thông thái (19)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thông tin  Thông tin (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thử thách  Thử thách (34)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thư từ  Thư từ (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thực hành  Thực hành (9)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thực tế  Thực tế (9)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thực tiễn  Thực tiễn (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Thuế  Thuế (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tiềm ẩn  Tiềm ẩn (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tiềm năng  Tiềm năng (8)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tiền bạc  Tiền bạc (33)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tiến bộ  Tiến bộ (19)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tiết kiệm  Tiết kiệm (8)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tin tưởng  Tin tưởng (20)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tình bạn  Tình bạn (110)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tính cách  Tính cách (22)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tình cờ  Tình cờ (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tình dục  Tình dục (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tình yêu  Tình yêu (272)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tình yêu buồn  Tình yêu buồn (28)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tổ chức  Tổ chức (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tò mò  Tò mò (11)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tổ quốc  Tổ quốc (5)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tổ tiên  Tổ tiên (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tỏ tình  Tỏ tình (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Toán học  Toán học (11)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Toàn vẹn  Toàn vẹn (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tội ác  Tội ác (12)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tội lỗi  Tội lỗi (19)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tôn giáo  Tôn giáo (69)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tồn tại  Tồn tại (6)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tổn thương  Tổn thương (19)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trả giá  Trả giá (11)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trả thù  Trả thù (8)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trắc ẩn  Trắc ẩn (8)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trách móc  Trách móc (8)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trách nhiệm  Trách nhiệm (14)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trái đất  Trái đất (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trải nghiệm  Trải nghiệm (29)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trái tim  Trái tim (51)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tranh chấp  Tranh chấp (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tranh luận  Tranh luận (6)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trật tự  Trật tự (7)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trẻ con  Trẻ con (17)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trì hoãn  Trì hoãn (8)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trí nhớ  Trí nhớ (11)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tri thức  Tri thức (58)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trí tuệ  Trí tuệ (24)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Triết học  Triết học (20)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trở ngại  Trở ngại (14)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trốn tránh  Trốn tránh (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trực giác  Trực giác (5)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trừng phạt  Trừng phạt (5)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trung thành  Trung thành (5)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trung thực  Trung thực (9)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trường đời  Trường đời (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Trưởng thành  Trưởng thành (12)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Từ bi  Từ bi (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tự chủ  Tự chủ (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tự do  Tự do (76)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tự do tư tưởng  Tự do tư tưởng (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tư duy  Tư duy (33)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tự hào  Tự hào (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tự lực  Tự lực (24)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tự mãn  Tự mãn (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tự nhiên  Tự nhiên (11)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tự sát  Tự sát (5)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tự ti  Tự ti (6)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tự tin  Tự tin (25)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tự trọng  Tự trọng (7)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tư tưởng  Tư tưởng (41)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tục ngữ  Tục ngữ (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tuổi tác  Tuổi tác (42)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tuổi trẻ  Tuổi trẻ (29)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tương lai  Tương lai (52)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tưởng tượng  Tưởng tượng (31)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Tuyệt vọng  Tuyệt vọng (10)


A - B - C - D - Đ - E - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y

Danh ngôn mới

Tất cả tri thức chỉ giúp chúng ta chết cái chết đau đớn hơn nhiều những loài động vật không hiểu biết gì.

Maurice Maeterlinck          0 người thích    thích danh ngôn Thích

Điều gì không được hiểu cặn kẽ vẫn chưa thuộc về ta.

Johann Wolfgang von Goethe          1 người thích    thích danh ngôn Thích

Chúng ta chỉ biết chính xác khi biết ít; sự nghi ngờ tăng lên cùng với kiến thức.

Johann Wolfgang von Goethe          0 người thích    thích danh ngôn Thích


Danh ngôn hay về Tri thức


Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết.

Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

John Adams

 364 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.

Imagination is more important than knowledge.

Albert Einstein

 333 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Nếu một người đổ hết ví vào đầu, không ai có thể cướp được nó khỏi anh ta.

If a man empties his purse into his head, no one can take it from him.

Benjamin Franklin

 283 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tất cả những hiểu biết vĩ đại của thế giới này đều từng bị hắt hủi coi là dị giáo.

All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man.

Henry David Thoreau

 270 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Thông tin không phải là kiến thức.

Information is not knowledge.

Albert Einstein

 239 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.

John Adams

 209 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.

Dr Seuss

 209 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more.

William Cowper

 208 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Trái tim yêu thương là điểm bắt đầu của mọi tri thức.

A loving heart is the beginning of all knowledge.

Thomas Carlyle

 201 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.

The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all.

Voltaire

 156 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Nhiệt huyết thiếu đi tri thức chỉ là lửa thiếu đi ánh sáng.

Zeal without knowledge is fire without light.

Thomas Fuller

 152 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Nguồn tri thức duy nhất là kinh nghiệm.

The only source of knowledge is experience.

Albert Einstein

 132 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đôi khi quên đi điều mình biết cũng là thiết thực.

Etiam oblivisci quod scis interdum expedit.

Publilius Syrus

 132 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Anh càng biết nhiều, anh càng tha thứ nhiều.

The more a man knows, the more he forgives.

Catherine II

 131 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.

An investment in knowledge pays the best interest.

Benjamin Franklin

 127 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Càng hiểu biết, con người càng tự do.

Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres.

Voltaire

 121 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đau khổ là tri thức, người biết nhiều nhất bi thương nhiều nhất, cây tri thức không phải cây đời.

Sorrow is knowledge, those that know the most must mourn the deepest, the tree of knowledge is not the tree of life.

Lord Byron

 114 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tri thức là con mắt của đam mê, và có thể trở thành hoa tiêu của tâm hồn.

Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul.

Will Durant

 112 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.

The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance.

Benjamin Franklin

 106 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già.

If we do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old.

Lãnh chúa Chesterfield

 104 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Địa ngục thông minh còn hơn thiên đường ngu dốt.

An intelligent hell would be better than a stupid paradise.

Victor Hugo

 98 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Công thức cho sự ngu dốt chung thân là: Thỏa mãn với quan điểm của mình và hài lòng với tri thức của mình.

The recipe for perpetual ignorance is: Be satisfied with your opinions and content with your knowledge.

Elbert Hubbard

 73 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Cánh cửa của trí tuệ không bao giờ đóng lại.

The doors of wisdom are never shut.

Benjamin Franklin

 71 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tri thức đúng đắn của nhân loại là phụ nữ.

The proper study of mankind is woman.

Henry Brooks Adams

 64 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Sự toàn vẹn không có tri thức yếu và vô dụng, và tri thức không có sự toàn vẹn nguy hiểm và đáng sợ.

Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful.

Samuel Johnson

 59 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Sản phẩm của sự lạc quan và tri thức là một hằng số.

Product of optimism and knowledge is a constant

Lev Landau

 56 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Học đọc là nhóm lên ngọn lửa; từng âm tiết được đánh vần lên đều là tia lửa.

To learn to read is to light a fire; every syllable that is spelled out is a spark.

Victor Hugo

 55 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái.

Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom.

Will Durant

 54 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ.

Learning is not attained by chance. It must be sought for with ardor and attended to with diligence.

Abigail Adams

 52 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Danh vọng và tài sản có thể rơi xuống từ bầu trời, và sự giàu sang có thể tự tìm đến chúng ta, nhưng ta phải tự đi tìm sự hiểu biết.

The clouds may drop down titles and estates, and wealth may seek us, but wisdom must be sought.

Edward Young

 50 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Có thứ thậm chí còn đáng giá cho nền văn minh hơn sự uyên thâm, và đó là tính cách.

There is something even more valuable to civilization than wisdom, and that is character.

Henry Louis Mencken

 50 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Người trí thức là người đã tìm thấy một thứ còn thú vị hơn tình dục.

An intellectual is a person who's found one thing that's more interesting than sex.

Aldous Huxley

 40 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Cung cấp những phương thức để đi tìm tri thức, đó là lợi ích lớn nhất có thể trao cho loài người. Nó kéo dài cuộc sống và mở rộng phạm vi tồn tại.

To furnish the means of acquiring knowledge is ... the greatest benefit that can be conferred upon mankind. It prolongs life itself and enlarges the sphere of existence.

John Quincy Adams

 37 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Có ba nguyên tắc để đạt được tri thức... quan sát tự nhiên, suy ngẫm và thử nghiệm. Quan sát thu thập thực tế; suy ngẫm kết hợp chúng; thử nghiệm xác minh kết quả kết hợp đó.

There are three principal means of acquiring knowledge... observation of nature, reflection, and experimentation. Observation collects facts; reflection combines them; experimentation verifies the result of that combination.

Denis Diderot

 36 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tri thức của chúng ta là ảnh ảo lùi dần trong sa mạc của sự ngu dốt đương mở rộng.

Our knowledge is a receding mirage in an expanding desert of ignorance.

Will Durant

 35 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi biết quá nhiều và vẫn không đủ.

I know too much and not enough.

Allen Ginsberg

 32 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Chúng ta đang ở đây, lúc này. Xa hơn thế, tất cả tri thức của con người đều chỉ là ảo mộng.

We are here and it is now. Further than that all human knowledge is moonshine.

Henry Louis Mencken

 27 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi không bao giờ thực sự thỏa mãn rằng tôi hiểu bất cứ thứ gì; bởi vì, cho dù hiểu rõ nó đến thế nào, nhận thức của tôi chỉ có thể là một phần rất nhỏ trong tất cả những gì tôi muốn hiểu về vô số những kết nối và mối quan hệ xảy ra quanh tôi, cách mà vấn đề lần đầu tiên được nghĩ tới hay xuất hiện...

I never am really satisfied that I understand anything; because, understand it well as I may, my comprehension can only be an infinitesimal fraction of all I want to understand about the many connections and relations which occur to me, how the matter in question was first thought of or arrived at, etc., etc.

Ada Lovelace

 27 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Chúng ta không cần phải là thợ giày mới biết liệu giày có vừa chân ta không, cũng như ta không cần phải là chuyên gia để nắm được tri thức về những vấn đề phổ quát.

We do not need to be shoemakers to know if our shoes fit, and just as little have we any need to be professionals to acquire knowledge of matters of universal interest.

Hegel

 27 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Hành động đúng tốt hơn tri thức; nhưng để làm được điều đúng, chúng ta phải biết điều gì đúng.

Quamvis enim melius sit benefacere quam nosse, prius tamen est nosse quam facere.

Charlemagne

 26 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Công việc của tôi, điều tôi đã làm rất lâu, tôi không theo đuổi để đạt được sự ca ngợi giờ mình có, nhưng chủ yếu vì sự khao khát kiển thức mà tôi cho mình có nhiều hơn người khác.

My work, which I've done for a long time, was not pursued in order to gain the praise I now enjoy, but chiefly from a craving after knowledge, which I notice resides in me more than in most other men.

Antonie van Leeuwenhoek

 24 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi tin rằng tri thức chưa được viết ra nằm rải rác giữa những con người thuộc nhiều bối cảnh khác nhau vượt qua mọi điều chúng ta có thể tìm thấy trong sách về cả số lượng và tầm quan trọng, và phần lớn nhất trong tài sản của chúng ta vẫn chưa được ghi lại.

I am convinced that the unwritten knowledge scattered among men of different callings surpasses in quantity and in importance anything we find in books, and that the greater part of our wealth has yet to be recorded.

Gottfried Wilhelm Leibniz

 21 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Giữa sự sai lầm và sự thực vô dụng không có nhiều khác biệt. Cũng giống như vàng không thể dùng sẽ chẳng khiến ai giàu có, kiến thức không thể áp dụng sẽ chẳng khiến ai thông thái hơn.

Between falsehood and useless truth there is little difference. As gold which he cannot spend will make no man rich, so knowledge which cannot apply will make no man wise.

Samuel Johnson

 21 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Người biết học biết đủ cho mình.

They know enough who know how to learn.

Henry Brooks Adams

 21 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tri thức là biết điều chúng ta không thể biết.

Knowledge is knowing that we cannot know.

Ralph Waldo Emerson

 21 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Con người biết nhiều hơn những gì mình hiểu.

Man knows much more than he understands.

Alfred Adler

 20 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Hãy nhớ, bạn của tôi, rằng tri thức mạnh hơn trí nhớ, và chúng ta không nên tin thứ yếu hơn.

Remember my friend, that knowledge is stronger than memory, and we should not trust the weaker.

Bram Stoker

 20 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tất cả những gì bạn cần cho thành công và một tương lai tươi sáng hơn đã được viết ra rồi. Và sao nữa? Tất cả những gì bạn phải làm là đi tới thư viện.

Everything you need for better future and success has already been written. And guess what? All you have to do is go to the library.

Henri Frederic Amiel

 17 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Sự ngu dốt là lời nguyền rủa của Chúa trời; tri thức là đôi cánh đưa ta bay tới thiên đường.

Ignorance is the curse of God; knowledge is the wing wherewith we fly to heaven.

William Shakespeare

 12 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Mỗi con đường dẫn tới tri thức đều có những quy luật khác nhau và những quy luật này không thể tráo đổi.

Each path to knowledge involves different rules and these rules are not interchangeable.

Barack Obama

 3 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Điểm bắt đầu của kiến thức là khám phá ra điều gì đó chúng ta không hiểu.

The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand.

Frank Herbert

 2 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Vào khoảng khắc mà chúng ta thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn.

At the moment that we persuade a child, any child, to cross that threshold, that magic threshold into a library, we change their lives forever, for the better

Barack Obama

 2 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Điều gì không được hiểu cặn kẽ vẫn chưa thuộc về ta.

What is not fully understood is not possessed.

Johann Wolfgang von Goethe

 1 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đức tin có thể bị thao túng. Chỉ tri thức là nguy hiểm.

Belief can be manipulated. Only knowledge is dangerous.

Frank Herbert

 1 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.

Reading is important. If you know how to read then the whole world opens up to you

Barack Obama

 1 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tất cả tri thức chỉ giúp chúng ta chết cái chết đau đớn hơn nhiều những loài động vật không hiểu biết gì.

All our knowledge merely helps us to die a more painful death than animals that know nothing.

Maurice Maeterlinck

 0 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Chúng ta chỉ biết chính xác khi biết ít; sự nghi ngờ tăng lên cùng với kiến thức.

We know accurately only when we know little; doubt grows with knowledge.

Johann Wolfgang von Goethe

 0 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đây là sự thật lớn nhất của thời đại chúng ta: Thông tin không phải là tri thức.

It is the greatest truth of our age: Information is not knowledge.

Caleb Carr

 0 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~


Danh ngôn tình yêu

Đời này nhiều đau khổ lắm rồi, nên ai yêu được thì hãy cứ yêu. Giận hờn cũng là một thứ hương vị cho tình yêu thêm đậm đà.Nguyễn Ngọc Thạch

   5 người thích  thích danh ngôn Thích


Danh ngôn tình bạn

Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.


A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.


William Arthur Ward

   423 người thích  thích danh ngôn Thích


Danh ngôn sống đẹp

Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.


Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.


Mẹ Teresa

   21 người thích  thích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.